Hvordan er du dækket med din husforsikring når skaden sker?

 

Mange jeg har talt med har oplevet at det de forventede de var dækket for, alligevel ikke var tilfældet, fordi forsikringsselskaberne skriver sig ud af det, med alen lange betingelser, som ingen orker at læse og ej heller kan forstå. Jeg har endda set en police hvor der på forsiden stod at alle bygninger var dækket, men så på side 32 stod der alligevel at bygninger af den og den type ikke var dækket. Ejeren af den forsikring havde fået en tagskade og var jo selvfølgelig sikker på at forsikringen dækkede, men kom alligevel til selv at betale.


Hvorfor er forsikringer ikke til at gennemskue, det burde vel være sådan at man får dækket sit hus hvis det brænder, sit indbo hvis man får indbrud, en vandskade hvis den opstår, uden at det er som i dag, hvor du skal bevise at du ikke selv er skyld i det eller alen lange undskyldninger for hvorfor det ikke er dækket. Der er så mange ting i en police som for forsikringstager er indlysende, men som de så har skrevet sig ud af 30 sider inde. Jeg mener ikke at man skal bevise sin uskyld ved brand (det må være myndighederne der beviser hvis det er selv foranlediget), ligesom jeg mener at hvis du har dækket dit indbo for en million, så skal du også have en million. Du skal da ikke til at bevise at du virkelig havde den og den ting og hvilken værdi hver enkelt ting har, samt nedskrivninger af disse ting. Jeg er også blevet fortalt at mange af de ting du laver når du bygger, såsom undertag, kun er dækket i 10 år? Hvem løfter taget af for at skifte dette hver tiende år? Forsikringsselskabet ved jo ved tegning af forsikring at der er undertag men de fortæller intet om begrænsninger i forsikringen efter 10 år. Når du sidder med en forsikringsmand og skal tegne en forsikring, så er der ikke det de ikke dækker, men selvom han er på din ejendom og kan se hvordan forholdene er, så viser det sig jo gang på gang at der er alverdens undtagelser. Det burde jo være nemt når forsikringens repræsentant har set det der skal forsikres at få forsikringen til at betale.


Er forsikringer så værd at have, hvis ikke du kan stole 100 procent på at de dækker og dækker fuldt ud, er det ikke i længden billigere at lægge pengene til side og lave en opsparing man kan bruge hvis skaden sker? Køber man ikke bare en falsk tryghed? Ved at have en opsparing vil man jo også have sikkerhed for at skader kan udbedres. Hvis forsikringen ikke vil dække som man forventer, hvor skal man så få pengene til at betale selv hvis ikke man har en opsparing, det er nok ikke alle som ligger inde med et ekstra beløb de lige kan trække på. Storm og brand forsikring er jo lovpligtige, men behøver du så mere?

 

Skræmmende er det også hvilken ”magt” et selskab som Tryg har og jeg tænker at det nok er det samme for Alka forsikring, da det jo er Tryg der ejer dem. Deres Trygfond og deres kæmpe reklamekampagner herfor, gør at ingen vil stå op imod dem. Jeg har forsøgt at få dagblade, tv udsendelser som Kontant m.fl. til at se på min sag og Tryg ansvar. Hver gang har en journalist vist interesse, men har så pludselig trukket interessen tilbage, efter at have talt med en overordnet. Det er jo også nemt at holde kritik tilbage når man kan true med ikke at ville reklamere, det er jo mange penge det drejer sig om. Advokater tør åbenbart heller ikke gå op imod Tryg, ingen af dem jeg har talt med har ville tage min sag, er det så fordi de på forhånd ved at sagen, ikke kan vindes, fordi Tryg har så meget magt i samfundet. Eksperter i svampeskader tilbyder at hjælpe, men igen springer også de fra midt i processen (når altså de lige har tjent lidt på mig), en gang blev jeg endda truet med at hvis jeg brugte de prøver som test eksperten havde lavet, så ville jeg blive sagsøgt. Hvorfor så det, ja jeg tænker at Tryg har truet dem med ikke at få lov til at lave arbejde for dem fremover.


Jeg ville så gerne have trukket Tryg i retten, således at jeg offentligt kunne få lov til at fremlægge mine beviser på deres fejl og forfalskninger af rapporter, men hvordan skal det nogensinde kunne lade sig gøre, når ingen vil tage min sag, ingen vil skrive om den og ingen eksperter vil bistå mig? Jeg tænker selv at det er fordi Tryg ikke mener det ikke tåler at komme frem, for hvor mange andre har stået i samme situation som mig og ville i tilfælde af at jeg ville få medhold, kunne komme efter dem efterfølgende.


Jeg giver aldrig op med at forsøge at få ændret hvordan forsikringer fungerer i dag, jeg giver heller aldrig op med at forsøge at påvise Tryg forsikrings forsøg på at sno sig uden om gang på gang.


Da Tryg jo ikke vil have denne sag frem, tænker jeg at de kun venter på at kunne tage mig på et eller andet jura halløj, i forbindelse med de ting jeg gør i dag. Det er overraskende at Tryg ikke har trukket mig i retten endnu, men det er vel fordi sagen ikke tåler dagens lys.

  

Det ovennævnte står jo for egen regning, for det er jo kun en spekulativ konklusion jeg selv gør. Men ville det ikke være skønt, hvis vi kunne stå sammen og dele vores erfaringer og på den måde få belyst problemerne.